2 6 width
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
follow1

Verksamhetspolicy

Zaar Stones verksamhetspolicy för kvalite, miljö och arbetsmiljö

Vi ska vara stolta över alla våra produkter.

Vi ska sätta kunden i fokus genom att bemöta behov och förväntningar.

Våra processer och tjänster avseende kvalité, miljö och arbetsmiljö ska ständigt förbättras genom samarbete med personal, våra kunder och intressenter.

Vi tar ansvar för våra materialval och produkter.

Ohälsa och olycksfall ska förebyggas genom ett gemensamt arbete att höja medvetandet och engagemanget för arbetsmiljöfrågor, följa upp händelser och åtgärda brister.

Vi tydliggör och följer lagar, förordningar, egna och andra krav.

Kontakt

Telefon: 0454-77 10 20
E-post: info@zaarstone.se

Ted Zaar
Sälj/Produktionsansvarig
070-534 38 40
ted@zaarstone.se

Anton Henriksson
Ekonomi/Administrationsansvarig
0705343868
info@zaarstone.se